افزایش قابلیتهای مدیر جلسه روبرو

rubru webinar

در آخرین به روز رسانی پنل  وبینار و آموزش مجازی توسط تیم توسعه روبرو امکانات جدیدی به قابلیتهای مدیر جلسه افزوده شد که به شرح زیر است:

 • مشاهده کاربران آنلاین جلسه
 • قابلیت اخراج کاربر از جلسه
 • قابلیت گرفتن و دادان مجوز صدا و تصویر به کاربر
 • قابلیت بستن کامل جلسه

گفتنی است در پنل وبینار و آموزش مجازی روبرو سه نوع کاربر تعریف شده است که هر کدام دارای قابلیت ها و امکانات مختص به خود می باشد:

الف) مدیر جلسه

 در روبرو برای مدیر رویداد دسترسی ها و قابلیتهای بیشتری تعریف شده است که در زیر می بینید:

 • ارائه صوتی و تصویری
 • اشتراک گذاری فایل و صفحه نمایش
 • مشاهده لیست کاربران
 • اجازه به کاربر عادی برای انجام نقش ارائه دهنده و برعکس
 • اخراج کاربر از جلسه
 • چت گروهی
 • مشاهده کاربرانی که دست بالا گرفته‌اند (تقاضای ارائه دارند)

ب) ارائه دهنده

برای فرد ارائه دهنده قابلیتهای زیر تعریف شده است:

 • ارائه صوتی و تصویری
 • اشتراک‌گذاری فایل و صفحه نمایش
 • مشاهده لیست کاربران
 • چت گروهی
 • مشاهده کاربرانی که دست بالا گرفته‌اند

ج) کاربر عادی

برای افرادی که به عنوان کاربر عادی یا دانش آموز در جلسه حضور دارند قابلیتهای زیر تعریف شده است:

 • فقط بیننده و شنونده هستند
 • امکان مشاهده لیست کاربران
 • امکان چت گروهی

 

*نکته: کاربر عادی در صورتی که از سوی مدیر رویداد اجازه داده شود، می‌تواند نقش ارائه دهنده داشته باشد.*

همین امروز اولین ویدئو کنفرانس یا وبینار خود را با روبرو برگزار کنید