تعرفه اشتراک آموزش مجازی ، کلاس آنلاین و وبینار

۲۵ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۱۳۷.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی فقط آنلاین

۵۰ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۲۱۷.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان‌بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری اسامی کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی فقط آنلاین

۱۰۰ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۳۴۷.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان‌بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری اسامی کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی آنلاین و واتساپ

۲۵۰ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۶۸۷.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان‌بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری اسامی کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی آنلاین و واتساپ

۵۰۰ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۲.۵۰۰.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان‌بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری اسامی کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی آنلاین، واتساپ و تلفنی

۱۰۰۰ کاربر همزمان

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
تومان ۵.۴۵۰.۰۰۰ برای هر ماه (۳۰ روز)
 • تا ۴ تصویر همزمان
 • ساعت استفاده نامحدود
 • تعریف نامحدود کلاس مجزا
 • زمان‌بندی و مدیریت کلاس‌ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • آپلود و دانلود فایل
 • بارگذاری اسامی کاربران از طریق اکسل
 • اشتراک‌گذاری صفحه نمایش و برنامه‌های دسکتاپی
 • پشتیبانی آنلاین،واتساپ و تلفنی

تعرفه اینترنت نیم بها

سرعت و کیفیت بالا

بدون نیاز به نصب

امکانات بسیار زیاد

امنیت تضمین شده

با افتخار محصول ایرانی

تعیین سطوح دسترسی

قابل اجرا در مرورگرهای مختلف

اجرا در تمام سیستم عامل ها

پشتیبانی آنلاین و تلفنی