راهنمای محیط برنامه وبینار

فهرست مطالب

در پنل وبینار و آموزش مجازی روبرو سه نوع کاربر با نام های مدیر جلسه، کاربر ارائه دهنده و کاربر عادی تعریف شده است. صفحه این سه کاربر در هنگام برگزاری رویداد  با هم تفاوتهایی دارد که هر کدام جداگانه معرفی شده است.

صفحه مدیر جلسه هنگام برگزاری رویداد

مدیر جلسه در پنل وبینار و آموزش مجازی روبرو امکانات و قابلیتهای بیشتری از دیگران دارد که نحوه استفاده از این ابزارها در هنگام برگزاری یک کلاس آنلاین یا وبینار به در تصویر زیر نشان داده شده است:

rubru webinar admin

۱- بستن اجباری جلسه

با کلیک کردن بر این آیکون، جلسه کاملا بسته شده و همه کاربران از جلسه اخراج می شوند. این قابلیت مختص مدیر جلسه است

۲- نام جلسه

بخشی از لینک برگزاری جلسه (۵ حرف آخر لینک) در اینجا نمایش داده می شود.

۳- نام شخص در حال ارائه

هنگام برگزاری جلسه حداکثر ۵ تصویر قابل ارائه است. نام هر کاربری که تصویرش روی مانیتور باشد، برای تمام افراد حاضر در جلسه نشان داده می شود. 

کلمه ویرایش در کنار نام به این معنی است که می توانیم اسم خود را عوض کنیم

۴- قطع و وصل صدا

گاهی اوقات فردی که با صدا وارد جلسه شده تصمیم می گیرد برای لحظاتی صدای خود را قطع کند، با کلیک بر این آیکون صدای وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و علامت قطع صدا در سمت چپ و پایین تصویر وی نشان داده می شود.

با کلیک دوباره روی این آیکون، صدای وی وصل می شود.

۵- قطع و وصل تصویر

گاهی اوقات فردی که تصویر وی در جلسه نشان داده می شود تصمیم می گیرد برای لحظاتی تصویر خود را قطع کند، با کلیک بر این آیکون تصویر وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و کاربران یک صفحه سیاه را می بینند.

با کلیک دوباره روی این آیکون، تصویر وی وصل می شود

۶- مدیریت فایل

مدیر جلسه با استفاده از این آیکون می تواند انواع فایلها را بارگذاری نموده و سایر کاربران حاضر در جلسه صرفا می توانند این فایلها را دانلود کنند.

۷- لیست کاربران

با کلیک بر این آیکون لیست افراد حاضر در جلسه در سمت راست نمایش داده می شود، با کلیک دوباره این صفحه به حالت قبل برمی گردد

۸- اشتراک‌گذاری صفحه نمایش

با کلیک بر این آیکون می توان صفحه نمایش خود یا نرم افزارهای در حال اجرا را به سایر کاربران نمایش داد. مثلا مدیر یا ارائه دهنده در حال توضیح از روی پاورپوینت است، می تواند همزمان این صفحه را برای کاربران به اشتراک بگذارد.

این قابلیت برای کاربران عادی فعال نیست. مگر اینکه مدیر به وی مجوز ارائه صدا و تصویر بدهد که در این صورت قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه نمایش هم برای وی فعال می‌شود

۹-پیام‌رسان عمومی

با کلیک کردن بر این آینکون سمت راست تصویر یک صفحه باز می شود و می توان یک پیام متنی را نوشت. این پیام توسط تمام افراد حاضر در جلسه دیده می شود

۱۰-خروج از جلسه

با کلیک بر این آیکون، مدیر از جلسه خارج می شود اما سایر افراد در جلسه حضور دارند

۱۱- صفحه حساس به صدا

وقتی این آیکون فعال باشد، سیستم به طور خودکار تصویر فرد در حال سخن گفتن  را بزرگ کرده و تصویر بقیه کوچک می شود.

۱۲- نمای تمام صفحه

با کلیک بر این آیکون تصویر تمام صفحه را پر می کند، 

۱۳- گرفتن یا دادن مجوز ارائه تصویر به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون مجوز ارائه تصویر را به کاربر می دهد یا از او می گیرد

۱۴- گرفتن یا دادن مجوز ارائه صدا به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون مجوز ارائه صدا را به کاربر می دهد یا از او می گیرد

۱۵- گرفتن یا دادن مجوز ارائه صدا و تصویر به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون مجوز ارائه صدا و تصویر را به طور همزان به کاربر می دهد یا  از او می گیرد

۱۶- اخراج کاربر از جلسه

مدیر جلسه می تواند با کلیک بر این آیکون کاربر را از جلسه اخراج کند

۱۷- اخراج و مسدود کردن کاربر

تفاوت این آیکون با ایکون شماره ۱۶ این است که اگر با آیکون شماره ۱۶ کاربر توسط مدیر از جلسه اخراج شود، دوباره می‌تواند وارد جلسه شود ولی اگر مسدود شود نمی‌تواند وارد جلسه شود مگر اینکه مدیر وی را از حالت مسدودی در آورد.

۱۸-کاربر سوال یا تقاضای ارائه دارد

وقتی یک کاربر عادی سوال یا تقاضای ارائه داشته باشد، دست خود را بالا می برد و مدیر این آیکون را می بیند

۱۹- نام افراد حاضر در جلسه

نام و نام خانوادگی تمام افراد حاضر در جلسه در اینجا نشان داده می شود

۲۰- مدیر رویداد

حرف M نشان گر مدیر بودن کاربر است

۲۱- به‌روزرسانی لیست کاربران

چون ممکن است در طول جلسه برخی کاربران از جلسه خارج یا وارد جلسه شوند با کلیک بر این آیکون ، لیست کاربران به‌روز رسانی می‌شود

۲۲- پایین آوردن دست‌ها

مدیر جلسه با کلیک بر این جلسه دست تمام کاربران را پایین می آود

۲۳- تعداد افراد حاضر در رویداد

این عدد تعداد افراد آنلاین و حاضر در جلسه را نشان می دهد

۲۴-تمام صفحه شدن تصویر فرد

این آیکون تصویر فرد مده نظر را Full Screen می‌کند

۲۵-بزرگ و کوچک کردن تصویر فرد

وقتی تصویر چند نفر در مانیتور نمایش داده می‌شود با استفاده از این کلیک می‌توان تصویر برخی را کوچک و برخی را بزرگ کرد.

۲۶- قطع و وصل صدای سخنران

وقتی مایل نیستیم صدای فردی را بشنویم، بر این آیکون کلیک می کنیم.

تفاوت این آیکون با آیکون شماره ۴ در این است که در آیکون شماره ۴ صدای خودمان برای دیگران قطع و وصل می شود ولی این آیکون برای قطع و وصل صدای دیگران در صفحه خودمان طراحی شده است

۲۷-نمایش لیست کاربران مسدود شده

مدیر رویداد می‌تواند کاربران را مسدود کند و از مسدودی در آورد

۲۸-تنظیمات

  • نمایش / عدم نمایش چت عمومی
  • نمایش / عدم نمایش چت خصوصی
  • نمایش / عدم نمایش لیست کاربران
  • نمایش / عدم نمایش انتقال فایل
  • نمایش / عدم نمایش صفحه حساس به صدا
  • نمایش / عدم نمایش مجوز ارائه

صفحه کاربر ارائه دهنده هنگام برگزاری رویداد

دومین شخص در وبینار روبرو از نظر قابلیتها و امکانات، کاربر ارائه دهنده است. این کاربر از مدیری رویداد امکانات کمتر و از کابر عادی قابلیتهای بیشتری دارد که به طور خلاصه در تصویر زیر نشان داده شده است:

۱- نام جلسه

بخشی از لینک برگزاری جلسه (۵ حرف آخر لینک) در اینجا نمایش داده می شود.

۲- نام شخص در حال ارائه

هنگام برگزاری جلسه حداکثر ۵ تصویر قابل ارائه است. نام هر کاربری که تصویرش روی مانیتور باشد، برای تمام افراد حاضر در جلسه نشان داده می شود. 

کلمه ویرایش در کنار نام به این معنی است که می توانیم اسم خود را عوض کنیم

۳- قطع و وصل صدا

گاهی اوقات فردی که با صدا وارد جلسه شده تصمیم می گیرد برای لحظاتی صدای خود را قطع کند، با کلیک بر این آیکون صدای وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و علامت قطع صدا در سمت چپ و پایین تصویر وی نشان داده می شود.

با کلیک دوباره روی این آیکون، صدای وی وصل می شود.

۴- قطع و وصل تصویر

گاهی اوقات فردی که تصویر وی در جلسه نشان داده می شود تصمیم می گیرد برای لحظاتی تصویر خود را قطع کند، با کلیک بر این آیکون تصویر وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و کاربران یک صفحه سیاه را می بینند.

با کلیک دوباره روی این آیکون، تصویر وی وصل می شود

۵- مدیریت فایل

کاربر ارائه دهنده با استفاده از این آیکون می تواند انواع فایلهای بارگذاری شده توسط مدیر را را دانلود کند.

۶- لیست کاربران

با کلیک بر این آیکون لیست افراد حاضر در جلسه در سمت راست نمایش داده می شود، با کلیک دوباره این صفحه به حالت قبل برمی گردد

۷- اشتراک‌گذاری صفحه نمایش

با کلیک بر این آیکون می توان صفحه نمایش خود یا نرم افزارهای در حال اجرا را به سایر کاربران نمایش داد. مثلا ارائه دهنده در حال توضیح از روی پاورپوینت است، می تواند همزمان این صفحه را برای کاربران به اشتراک بگذارد.

این قابلیت برای کاربران عادی فعال نیست. مگر اینکه مدیر به وی مجوز ارائه صدا و تصویر بدهد که در این صورت قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه نمایش هم برای وی فعال می‌شود

۸-پیام‌رسان عمومی

با کلیک کردن بر این آینکون سمت راست تصویر یک صفحه باز می شود و می توان یک پیام متنی را نوشت. این پیام توسط تمام افراد حاضر در جلسه دیده می شود

۹-خروج از جلسه

با کلیک بر این آیکون، کاربر از جلسه خارج می شود اما سایر افراد در جلسه حضور دارند

۱۰- صفحه حساس به صدا

وقتی این آیکون فعال باشد، سیستم به طور خودکار تصویر فرد در حال سخن گفتن  را بزرگ کرده و تصویر بقیه کوچک می شود.

۱۱- نمای تمام صفحه

با کلیک بر این آیکون تصویر، تمام صفحه را پر می کند

۱۲- به‌روزرسانی لیست کاربران

چون ممکن است در طول جلسه برخی کاربران از جلسه خارج یا وارد جلسه شوند با کلیک بر این آیکون ، لیست کاربران به‌روز رسانی می‌شود

۱۳- کاربر سوال یا تقاضای ارائه دارد

وقتی یک کاربر عادی سوال یا تقاضای ارائه داشته باشد، دست خود را بالا می برد و ارائه دهنده این آیکون را می بیند

۱۴- پایین آوردن دست‌ها

ارائه دهند با کلیک بر این جلسه دست تمام کاربران را پایین می آود

۱۵- تعداد افراد حاضر در رویداد

این عدد تعداد افراد آنلاین و حاضر در جلسه را نشان می دهد

۱۶- نام افراد حاضر در جلسه

نام و نام خانوادگی تمام افراد حاضر در جلسه در اینجا نشان داده می شود

۱۷-تمام صفحه شدن تصویر فرد

این آیکون تصویر فرد مده نظر را Full Screen می‌کند

۱۸-بزرگ و کوچک کردن تصویر فرد

وقتی تصویر چند نفر در مانیتور نمایش داده می‌شود با استفاده از این کلیک می‌توان تصویر برخی را کوچک و برخی را بزرگ کرد.

۱۹- قطع و وصل صدای سخنران

وقتی مایل نیستیم صدای فردی را بشنویم، بر این آیکون کلیک می کنیم.

تفاوت این آیکون با آیکون شماره ۴ در این است که در آیکون شماره ۴ صدای خودمان برای دیگران قطع و وصل می شود ولی این آیکون برای قطع و وصل صدای دیگران در صفحه خودمان طراحی شده است

صفحه کاربر عادی هنگام برگزاری رویداد

سومین شخص در وبینار روبرو از نظر قابلیتها و امکانات، کاربر عادی است. این کاربر صرفا به عنوان بیننده و شنونده وارد جلسه می‌شود و امکانات محدودتری نسبت به دو گزینه قبل دارد که به طور خلاصه در تصویر زیر نشان داده شده است:

rubru webinar user

۱- نام جلسه

بخشی از لینک برگزاری جلسه (۵ حرف آخر لینک) در اینجا نمایش داده می شود.

۲- نام شخص در حال ارائه

هنگام برگزاری جلسه حداکثر ۵ تصویر قابل ارائه است. نام هر کاربری که تصویرش روی مانیتور باشد، برای تمام افراد حاضر در جلسه نشان داده می شود. 

۳- مدیریت فایل

کاربر عادی با استفاده از این آیکون می تواند انواع فایلهای بارگذاری شده توسط مدیر را را دانلود کند.

۴- لیست کاربران

با کلیک بر این آیکون لیست افراد حاضر در جلسه در سمت راست نمایش داده می شود، با کلیک دوباره این صفحه به حالت قبل برمی گردد

۵-  نمای تمام صفحه

با کلیک بر این آیکون تصویر، تمام صفحه را پر می کند

۶-پیام‌رسان عمومی

با کلیک کردن بر این آینکون سمت راست تصویر یک صفحه باز می شود و می توان یک پیام متنی را نوشت. این پیام توسط تمام افراد حاضر در جلسه دیده می شود

۷-خروج از جلسه

با کلیک بر این آیکون، کاربر از جلسه خارج می شود اما سایر افراد در جلسه حضور دارند

۸- صفحه حساس به صدا

وقتی این آیکون فعال باشد، سیستم به طور خودکار تصویر فرد در حال سخن گفتن  را بزرگ کرده و تصویر بقیه کوچک می شود.

۹-کاربر سوال یا تقاضای ارائه دارد

وقتی یک کاربر عادی سوال یا تقاضای ارائه داشته باشد، دست خود را بالا می برد. مدیر و ارائه دهنده این آیکون را می بینند

۱۰- به‌روزرسانی لیست کاربران

چون ممکن است در طول جلسه برخی کاربران از جلسه خارج یا وارد جلسه شوند با کلیک بر این آیکون ، لیست کاربران به‌روز رسانی می‌شود

۱۱- پایین آوردن دست‌ها

ارائه دهند با کلیک بر این جلسه دست تمام کاربران را پایین می آود

۱۲- تعداد افراد حاضر در رویداد

این عدد تعداد افراد آنلاین و حاضر در جلسه را نشان می دهد

۱۳- نام افراد حاضر در جلسه

نام و نام خانوادگی تمام افراد حاضر در جلسه در اینجا نشان داده می شود

۱۴-تمام صفحه شدن تصویر فرد

این آیکون تصویر فرد مده نظر را Full Screen می‌کند

۱۵-بزرگ و کوچک کردن تصویر فرد

وقتی تصویر چند نفر در مانیتور نمایش داده می‌شود با استفاده از این کلیک می‌توان تصویر برخی را کوچک و برخی را بزرگ کرد.

۱۶- قطع و وصل صدای سخنران

وقتی مایل نیستیم صدای فردی را بشنویم، بر این آیکون کلیک می کنیم.

تفاوت این آیکون با آیکون شماره ۴ در این است که در آیکون شماره ۴ صدای خودمان برای دیگران قطع و وصل می شود ولی این آیکون برای قطع و وصل صدای دیگران در صفحه خودمان طراحی شده است

مطالب مرتبط :

همین حالا اولین جلسه‌ی آنلاین خود را با روبرو شروع کنید