تعرفه اشتراک آموزش مجازی ، کلاس آنلاین و وبینار

۲۵ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۱۳۷.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۲۵ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

۵۰ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۲۱۷.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۵۰ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

۱۰۰ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۳۴۷.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۱۰۰ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

۲۵۰ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۶۸۷.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۲۵۰ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

۵۰۰ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۵۰۰ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

۱۰۰۰ کاربر

نامحدود در تعداد کلاس و ساعات برگزاری
۵.۴۵۰.۰۰۰ تومان برای هر ماه
 • ۱۰۰۰ شرکت کننده همزمان
 • ۴ وبکم فعال در کلاس
 • نامحدود کلاس مجزا
 • ساعت استفاده نامحدود
 • زمان بندی و مدیریت کلاس ها
 • تعریف انواع دسترسی کاربران
 • چت عمومی
 • اشتراک فایل های دسکتاپی

تعرفه اینترنت نیم بها

سرعت و کیفیت بالا

بدون نیاز به نصب

امکانات بسیار زیاد

امنیت تضمین شده

با افتخار محصول ایرانی

تعیین سطوح دسترسی

قابل اجرا در مرورگرهای مختلف

اجرا در تمام سیستم عامل ها

پشتیبانی تلفنی