روشهای ورود کاربران به جلسه روبرو

فهرست مطالب

ورود با لینک عمومی

در این روش لینک عمومی جلسه توسط مدیر رویداد برای شما ارسال می شود، کافی است این لینک را کپی کرده و با یکی از مرورگرها ( ترجیحا Google Chrome ) آن را باز کنید، سپس نام و نام خانوادگی خود را تایپ کرده و بر گزینه ورود کلیک کنید، شما با توجه به نحوه تعریف لینک توسط مدیر به عنوان بیننده یا به عنوان ارائه دهنده وارد جلسه خواهید شد. 

ورود کاربر با لینک عمومی​

ورود با لینک توکن دار

در این روش لینک توکن دار توسط مدیر رویداد برای شما ارسال می شود، کافی است این لینک را کپی کرده و با یکی از مرورگرها ( ترجیحا Google Chrome ) آن را باز کنید. شما با توجه به نحوه تعریف لینک توسط مدیر به عنوان بیننده یا به عنوان ارائه دهنده وارد جلسه خواهید شد. 

تفاوت ورود توسط توکن با ورود توسط لینک عمومی این است که:

الف) لینک عمومی محدودیت ندارد ولی برای لینک توکن دار محدودیت قابل تعریف است

ب) هنگام ورود با لینک عمومی باید نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید ولی هنگام ورود با توکن، نام تعریف شده توسط مدیر برای شما نمایش داده می شود و شما لازم نیست نام خود را وارد نمایید

ورود کاربر با لینک توکن دار

ورود با نام کاربری و رمز عبور

۱-وارد سایت روبرو شوید، در سمت چپ و بالا  بر آیکون ورود کلیک کنید:

ورود کاربر

۲-نام کاربری و رمز  عبوری که توسط مدیر برای شما ارسال شده است را مطابق تصویر وارد کنید.
۳- بر آیکون ورود کلیک کنید:

ورود کاربر با نام کاربری و رمز عبور

۴- بر روی نام جلسه کلیک کنید:

ورود با نام کاربری و رمز عبور

۵-صفحه جدیدی باز می شود، بر گزینه « برو به جلسه » کلیک کنید.
در این حالت با هر نقشی که در پنل مدیریت برای شما تعریف شده وارد جلسه خواهید شد  و لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

ورود با نام کاربری و رمز عبور