راهنماهای ویدئویی

راهنماهای ویدئویی https://rubru.me/wp-content/uploads/2020/08/Webinar-ClassCreate.mp4 نحوه تعریف کلاس، کابران و ورود کاربران https://rubru.me/wp-content/uploads/2020/08/Webinar-Username-Login.mp4 ورود کاربر با نام کاربری و کلمه عبور https://rubru.me/wp-content/uploads/2020/08/Webinar-Link-Login.mp4 ورود کاربر با لینک عمومی https://rubru.me/wp-content/uploads/2020/08/Webinar-token-Login.mp4 ورود کاربر با لینک توکن