هفت راز برگزاری و مدیریت یک جلسه کاری موفق​

همه ما تا به حال تجربه شرکت در جلسه‌ای که انتظار بالایی ازش داشتیم ولی تبدیل به یه جلسه کاری کسل کننده شد ‌رو داشتیم. اگر شما هم نگران برگزاری و نحوه مدیریت جلسه خود هستید ما رازها و آداب برگزاری جلسه کاری موفق و جذاب رو به شما میگیم.