روبرو چه سیستم عامل ها و مرورگرهایی را پشتیبانی می‌کند؟

پشتیبانی روبرو

برای برگزاری جلسه آنلاین با روبرو لازم نیست نگران نوع سیستم عامل خود باشید زیرا روبرو تمامی سیستم عامل ها را پشتیبانی می‌کند.

تنها موردی که برای برگزاری جلسه آنلاین با روبرو باید به آن دقت کنید مرورگرتان است. در جدول زیر مرورگرهایی که در سیستم عامل های مختلف توسط سرویس روبرو پشتیبانی می‌شوند آورده شده است