ارتقا مجوز صدا و تصویر

ارائه مجوز صدا و تصویر توسط مدیر (میزبان جلسه) به اعضا کاربردی تر و جامع تر شد.

در کلاس ها و جلسات آنلاین ، خصوصا جلساتی که نیاز به مدیریت دسترسی های میکرفون و دوربین وجود دارد ، و ارائه صدا و تصویر بین افراد حاضر در جلسه تغییر میکند ، کاربران  با چالش مواجه می شوند. خصوصا کاربرانی که اطلاعات کمتری در زمینه اینترنت و استفاده از نرم افزار ها دارند.

در بروز رسانی جدید روبرو، قطع و وصل کردن صدا و تصویر دیگر نیازی به تایید مجدد کاربر ندارد و شرکت کننده کافی است فقط یک بار و برای اولین ارائه خود آن را تایید کند.

کنترل میکروفن و دوربین اعضای جلسه توسط مدیر(میزبان) جلسه :

مدیر (میزبان) جلسه میتواند میکروفن و دوربین هر کدام از اعضای جلسه را قطع یا وصل کند

11021400-1

مدامی که مدیر (میزبان) جلسه میکروفن یا دوربین را قطع کرده باشد، کنترل میکروفن یا دوربین از شخص مورد نظر گرفته میشود و نمی تواند مجدد آنرا وصل کند

11021400-2

همچنین مدیر (میزبان) جلسه  کنترل همه میکروفن های اعضا و همه دوربین ها را به صورت یکجا داشته باشد و میتواند همه صدا ها یا همه تصاویر را یکباره قطع کند.

11021400-3

همچنین مدیر (میزبان) جلسه میتواند از ارائه هر عضو جلسه به صورت کلی جلوگیری کند و وی را به صرفا بیننده و شنونده تبدیل کند برای این کار مدیر (میزبان) میتواند از آیکن عدم ارائه جلوی اسم هر کاربر استفاده کند.

11021400-4

 

همین حالا اولین جلسه آنلاین خود را با روبرو شروع کنید