1400

ارائه مجوز صدا و تصویر توسط مدیر (میزبان جلسه) به اعضا کاربردی تر و جامع تر شد.

در کلاس‌ها و جلسات آنلاین ، خصوصا جلساتی که نیاز به مدیریت دسترسی های میکرفون و دوربین وجود دارد ، و ارائه صدا و تصویر بین افراد حاضر در جلسه تغییر میکند ، کاربران  با چالش مواجه می شوند. خصوصا کاربرانی که اطلاعات کمتری در زمینه اینترنت و استفاده از نرم افزار ها دارند.

در بروز رسانی جدید روبرو، قطع و وصل کردن صدا و تصویر دیگر نیازی به تایید مجدد کاربر ندارد و شرکت کننده کافی است فقط یک بار و برای اولین ارائه خود آن را تایید کند.

کنترل میکروفن و دوربین اعضای جلسه توسط مدیر(میزبان) جلسه :

مدیر (میزبان) جلسه میتواند میکروفن و دوربین هر کدام از اعضای جلسه را قطع یا وصل کند

مدامی که مدیر (میزبان) جلسه میکروفن یا دوربین را قطع کرده باشد، کنترل میکروفن یا دوربین از شخص مورد نظر گرفته میشود و نمی تواند مجدد آنرا وصل کند

همچنین مدیر (میزبان) جلسه  کنترل همه میکروفن های اعضا و همه دوربین ها را به صورت یکجا داشته باشد و میتواند همه صدا ها یا همه تصاویر را یکباره قطع کند.

همچنین مدیر (میزبان) جلسه میتواند از ارائه هر عضو جلسه به صورت کلی جلوگیری کند و وی را به صرفا بیننده و شنونده تبدیل کند برای این کار مدیر (میزبان) میتواند از آیکن عدم ارائه جلوی اسم هر کاربر استفاده کند.

 

همین حالا اولین جلسه آنلاین خود را با روبرو شروع کنید