تعریف روش‌های ورود کاربر به جلسه در پنل مدیریت رویداد

در پنل مدیریت رویدادها در سرویس روبرو، هنگام تعریف رویداد چهار روش برای تعریف ورود کاربران به جلسه وجود دارد، نحوه تعریف این روش‌ها و تفاوتهایشان کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با ما همراه باشید.

۱) هیچ کدام از گزینه‌ها را تیک نکنیم

در این صورت تمام کاربران باید با نام کاربری و رمز عبور تعریف شده وارد رویداد شوند، نقششان همان نقش مشخص شده خواهد بود و هنگام ورود به جلسه لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمایند.

ورود کاربران با نام کاربری و رمز عبور
ورود کاربران با نام کاربری و رمز عبور

۲) گزینه ۱ را انتخاب کنیم؛ که به طور خودکار گزینه دو هم انتخاب خواهد شد.

در این حالت مدیر پنل باید لینک توکن هر کاربر را  (لینکی که در صفحه نام هر کاربر وجود دارد) برای آنها ارسال کند. در این صورت کاربران با نام و نام خانوادگی و نقش مشخص شده  وارد جلسه خواهند شد.

 

ورود کاربران با لینک توکن
ورود کاربران با توکن و با نقش تعیین شده

۲- فقط گزینه دو را انتخاب کنیم

 در این صورت دو حالت امکان دارد

 ۲- الف) مهمان‌ها شنونده و بیننده

در این حالت مدیر پنل کافی است لینک عمومی جلسه (لینکی که جلو رویداد تعریف شده) را برای شرکت کنندگان بفرستد. کاربران به عنوان بیننده و شنونده وارد جلسه خواهند شد و باید نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنند.

ورود کاربران با لینک عمومی به صورت شنونده و بیننده
ورود کاربران با لینک عمومی به صورت شنونده و بیننده

۲- ب) مهمان‌ها با صدا و تصویر

در این حالت کافی است مدیر پنل لینک عمومی جلسه (لینکی که جلو رویداد تعریف شده) را برای شرکت کنندگان بفرستد. همه کاربران به عنوان ارائه دهنده وارد جلسه خواهند شد و باید نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنند.

ورود کاربران با لینک عمومی به صورت ارائه دهنده
ورود کاربران با لینک عمومی به صورت ارائه دهنده

تذکر: مدیر رویداد (معلم) برای مدیریت جلسه در هر صورت باید با نام کاربری و رمز عبور وارد جلسه شود.