روشهای ورود کاربران

تعریف روشهای ورود کاربر به جلسه در پنل مدیریت وبینار و آموزش مجازی روبرو

در پنل مدیریت رویدادها در سرویس روبرو، هنگام تعریف رویداد برای دوره‌ها با سه گزینه به ترتیب زیر برای تعریف روشهای ورود کاربران به جلسه مواجه هستیم؛ 

۱- کاربران با توکن اختصاصی وارد شوند

۲- اجازه ورود اعضای رویداد به صورت مهمان (به صورت پیش فرض با نقش ارائه دهنده یعنی همراه با صدا و تصویر وارد میشوند)

۳- نقش مهمان ها عضو عادی رویداد (بدون صدا و تصویر و فقط به صورت شنونده) باشد

اما این سه گزینه چه تفاوتی با هم دارند و چگونه باید مورد استفاده قرار گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش با ما همراه باشید.

چهار حالت قابل تحقق است:

الف) هیچ کدام از سه گزینه را انتخاب نکنیم

در این صورت کاربران تعریف شده در رویداد باید با نام کاربری و رمز عبور تعریف شده وارد رویداد شوند. و نقششان همان نقش مشخص شده خواهد بود و هنگام ورود به جلسه لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمایند

ب) گزینه ۱ و ۲ را انتخاب کنیم

کاربران با لینک توکن‌دار و با نقش تعیین شده برای آنها وارد جلسه خواهند شد

ج) گزینه ۲ و ۳ را انتخاب کنیم:

در این حالت مدیر پنل کافی است لینک عمومی جلسه را برای شرکت کنندگان بفرستد. همه کاربران به عنوان بیننده وارد جلسه خواهند شد و باید نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنند.

د) فقط گزینه ۲ را انتخاب کنیم:

در این حالت کافی است مدیر پنل لینک عمومی جلسه را برای شرکت کنندگان بفرستد. همه کاربران به عنوان ارائه دهنده وارد جلسه خواهند شد و باید نام و نام خانوادگی خود را تایپ کنند.

تذکر: مدیر رویداد (معلم) برای مدیریت جلسه در هر صورت باید با نام کاربری و رمز عبور وارد جلسه شود.