پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن قبل از ورود کاربر به جلسه

فهرست مطالب

کاربر هنگام ورود به جلسه روبرو با چه پیام‌ها یا خطاهایی در مورد دوبین و میکروفن خود مواجه می‌شود و هر پیام به چه معنی است؟ در متن زیر عنوان پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن و راه برطرف شدن آن شرح داده شده است

online.rubru.me wants to use your microphone and your camera

معنی این پیام این است « روبرو می‌خواهد از میکرفن و دوربین شما استفاده کند »

مطابق تصویر زیر با کلیک بر آیکون Allow به سایت روبرو اجازه استفاده از دوربین و میکروفن خود را بدهید. در غیر این صورت فقط به عنوان بیننده و شنونده وارد جلسه خواهید شد

مرورگر اجازه دسترسی به دوربین و میکروفن را می خواهد

دوربین یافت نشد، شما فقط با میکروفن وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال دوربین و نصب و فعال بودن درایور آن روی سیستم خود مطمئن شوید.

در غیر این صورت امکان ارسال تصویر برای شما وجود ندارد و حداکثر می توانید صدا یا فایل خود را به اشتراک بگذارید.

خطاهای کاربری

میکروفن یافت نشد، شما فقط با دوربین وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال میکروفون و نصب و فعال بودن درایور آن روی سیستم خود مطمئن شوید. 

در غیر این صورت امکان ارسال صدا و تصویر برای شما وجود ندارد و حداکثر می توانید فایل خود را به اشتراک بگذارید.

خطاهای کاربری

میکروفن و دوربین یافت نشد، شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال دوربین و میکروفن و نصب و فعال بودن درایور آن دو روی سیستم خود مطمئن شوید.

در غیر این صورت امکان ارسال صدا و تصویر و اشتراک فایل برای شما وجود ندارد و فقط می توانید بیننده و شنونده باشید

دوربین و میکروفن یافت نشد

میکروفن یافت نشد و دوربین مشغول است، شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال مکیروفن و نصب و فعال بودن درایور آن روی سیستم خود مطمئن شوید.

دوربین شما نیز توسط برنامه دیگری در حال استفاده است. آن برنامه را ببندید.

در غیر این صورت امکان ارسال صدا و تصویر و اشتراک فایل برای شما وجود ندارد و فقط می توانید بیننده و شنونده باشید

دسترسی به دوربین توسط مرورگر بلاک شده است، میکروفن یافت نشد

با کلیک کردن روی آیکون قفل در سمت چپ نوار آدرس سایت از باز بودن دسترسی مرورگر به دوربین مطمئن شوید. اتصال میکروفن خود را چک کنید. در غیر این صورت فقط به عنوان بیننده و شنونده وارد جلسه خواهید شد.

دوربین توسط مرورگر بلاک شده

دوربین مشغول است، شما با میکروفن وارد جلسه خواهید شد.

دوربین شما توسط برنامه دیگری در حال استفاده است. آن برنامه را ببندید.

در غیر این صورت امکان ارسال تصویر برای شما وجود ندارد و حداکثر می توانید صدا یا فایل خود را به اشتراک بگذارید.

دوربین مشغول است

شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد.

شما چون به عنوان کاربر عادی وارد جلسه شده اید صرفا امکان دیدن و شنیدن دارید و امکان ارسال فیلم یا صوت یا اشتراک فایل را ندارید. در صورت تمایل به حضور در جلسه به عنوان ارائه دهنده از مدیر رویداد مجوز بگیرید.

شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد