پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن قبل از ورود کاربر به جلسه

فهرست مطالب

کاربر هنگام ورود به جلسه روبرو با چه پیام‌ها یا خطاهایی در مورد دوبین و میکروفن خود مواجه می‌شود و هر پیام به چه معنی است؟ در متن زیر عنوان پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن و راه برطرف شدن آن شرح داده شده است

online.rubru.me wants to use your microphone and your camera

معنی این پیام این است « روبرو می‌خواهد از میکرفن و دوربین شما استفاده کند »

مطابق تصویر زیر با کلیک بر آیکون Allow به سایت روبرو اجازه استفاده از دوربین و میکروفن خود را بدهید. در غیر این صورت فقط به عنوان بیننده و شنونده وارد جلسه خواهید شد

rubru camera microphone blocked 1 1

دوربین یافت نشد، شما فقط با میکروفن وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال دوربین و نصب و فعال بودن درایور آن روی سیستم خود مطمئن شوید.

در غیر این صورت امکان ارسال تصویر برای شما وجود ندارد و حداکثر می توانید صدا یا فایل خود را به اشتراک بگذارید.

no camera

میکروفن یافت نشد، شما فقط با دوربین وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال میکروفون و نصب و فعال بودن درایور آن روی سیستم خود مطمئن شوید. 

در غیر این صورت امکان ارسال صدا برای شما وجود ندارد.

میکروفن و دوربین یافت نشد، شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد.

از اتصال دوربین و میکروفن و نصب و فعال بودن درایور آن دو روی سیستم خود مطمئن شوید.

در غیر این صورت امکان ارسال صدا و تصویر برای شما وجود ندارد و فقط می توانید بیننده و شنونده باشید.

no camera and microphone

دسترسی به دوربین توسط مرورگر بلاک شده است

با کلیک کردن روی آیکون قفل در سمت چپ نوار آدرس سایت از باز بودن دسترسی مرورگر به دوربین مطمئن شوید.

camera blocked

دوربین مشغول است، شما با میکروفن وارد جلسه خواهید شد.

دوربین شما توسط برنامه دیگری در حال استفاده است. آن برنامه را ببندید.

در غیر این صورت امکان ارسال تصویر برای شما وجود ندارد و حداکثر می توانید صدا یا فایل خود را به اشتراک بگذارید.

camera is busy

شما به عنوان بیننده وارد جلسه خواهید شد.

شما چون به عنوان کاربر عادی وارد جلسه شده اید صرفا امکان دیدن و شنیدن دارید و امکان ارسال صدا و تصویر و اشتراک فایل را ندارید. در صورت تمایل به ارسال صدا یا تصویر، می توانید بعد از ورود به جلسه، از مدیر درخواست مجوز کنید.

rubru student