صفحه مدیر جلسه ( معلم ) در پنل آموزش مجازی روبرو

مدیر جلسه ( آموزگار ) در پنل وبینار و آموزش مجازی روبرو امکانات و قابلیتهای بیشتری از سایر کاربران دارد. این قابلیتها به طور فهرست وار به شرح زیر است:

 • ارائه صوتی و تصویری
 • اشتراک گذاری فایل و صفحه نمایش
 • بارگذاری فایل
 • مشاهده لیست کاربران
 • تبدیل کاربر عادی به ارائه دهنده
 • تبدیل کاربر ارائه دهنده به کاربر عادی
 • دادن مجوز ارائه صدا و تصویر به کاربر و گرفتن این مجوز
 • مشاهده کاربرانی که تقاضای ارائه دارند
 • پایین آوردن دست‌ها
 • بستن اجباری جلسه (اخراج همه کاربران از جلسه)
 • اخراج کاربر از جلسه بدون مسدود کردن وی
 • اخراج کاربر از جلسه به همراه مسدود کردن وی
 • رفع مسدودی کاربران به صورت فردی یا گروهی
 • چت گروهی
 • نمایش / عدم نمایش چت خصوصی
 • نمایش / عدم نمایش چت عمومی
 • نمایش / عدم نمایش لیست کاربران
 • نمایش / عدم نمایش انتقال فایل
 • نمایش / عدم نمایش صفحه حساس به صدا
 • نمایش / عدم نمایش مجوز ارائه
 • امکان ورود مستقیم برای بیننده ها
 • قفل جلسه
 • تعیین حداکثر کاربر همزمان هر کلاس
 • جلوگیری از ورود کاربران عادی به جلسه قبل از ارائه دهنده

 نحوه استفاده مدیر جلسه از این ابزارها هنگام برگزاری یک کلاس آنلاین یا وبینار در دو تصویر زیر مشخص شده و به صورت تفصیلی شرح داده شده است.

مدیر جلسه روبرو

۱- بستن اجباری جلسه

با کلیک کردن بر این آیکون، جلسه کاملا بسته شده و همه کاربران از جلسه اخراج می شوند. این قابلیت مختص مدیر جلسه است

۲- نام جلسه

بخشی از لینک برگزاری جلسه (۵ حرف آخر لینک) در اینجا نمایش داده می شود.

۳- نام شخص در حال ارائه

هنگام برگزاری جلسه حداکثر ۵ تصویر قابل ارائه است. نام هر کاربری که تصویرش روی مانیتور باشد، برای تمام افراد حاضر در جلسه نشان داده می شود. 

کلمه ویرایش در کنار نام به این معنی است که می توانیم اسم خود را عوض کنیم

۴- قطع و وصل صدا

گاهی اوقات فردی که با صدا وارد جلسه شده تصمیم می گیرد برای لحظاتی صدای خود را قطع کند، با کلیک بر این آیکون صدای وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و علامت قطع صدا در سمت چپ و پایین تصویر وی نشان داده می شود.

با کلیک دوباره روی این آیکون، صدای وی وصل می شود.

۵- قطع و وصل تصویر

گاهی اوقات فردی که تصویر وی در جلسه نشان داده می شود تصمیم می‌گیرد برای لحظاتی تصویر خود را قطع کند و ارائه صوتی داشته باشد، با کلیک بر این آیکون تصویر وی برای تمام کاربران قطع خواهد شد و کاربران یک صفحه سیاه را می بینند. 

با کلیک دوباره روی این آیکون، تصویر وی وصل می شود

۶- مدیریت فایل

مدیر جلسه با استفاده از این آیکون می‌تواند انواع فایل‌ها را بارگذاری نموده و سایر کاربران حاضر در جلسه صرفا می توانند این فایل‌ها را دانلود کنند.

۷- لیست کاربران

با کلیک بر این آیکون لیست افراد حاضر در جلسه در سمت راست نمایش داده می شود، با کلیک دوباره این صفحه به حالت قبل برمی گردد

۸- اشتراک‌گذاری صفحه نمایش

با کلیک بر این آیکون می توان صفحه نمایش خود یا نرم افزارهای در حال اجرا را به سایر کاربران نمایش داد. مثلا مدیر یا ارائه دهنده در حال توضیح از روی پاورپوینت است، می تواند همزمان این صفحه را برای کاربران به اشتراک بگذارد.

این قابلیت برای کاربران عادی فعال نیست. مگر اینکه مدیر به وی مجوز ارائه صدا و تصویر بدهد که در این صورت قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه نمایش هم برای وی فعال می‌شود

۹-پیام‌رسان عمومی

با کلیک کردن بر این آیکون سمت راست تصویر یک صفحه باز می شود و می توان یک پیام متنی را نوشت. این پیام توسط تمام افراد حاضر در جلسه دیده می شود

۱۰-خروج از جلسه

با کلیک بر این آیکون، مدیر از جلسه خارج می شود اما سایر افراد در جلسه حضور دارند

۱۱- صفحه حساس به صدا

وقتی این آیکون فعال باشد، سیستم به طور خودکار تصویر فرد در حال سخن گفتن  را بزرگ کرده و تصویر بقیه کوچک می شود.

۱۲- نمای تمام صفحه

با کلیک بر این آیکون تصویر تمام صفحه را پر می کند، 

۱۳- گرفتن یا دادن مجوز ارائه تصویر به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون صرفاً مجوز ارائه تصویر را به کاربر می دهد یا از او می گیرد

۱۴- گرفتن یا دادن مجوز ارائه صدا به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون صرفاً مجوز ارائه صدا را به کاربر می دهد یا از او می گیرد

۱۵- گرفتن یا دادن مجوز ارائه صدا و تصویر به کاربر

مدیر جلسه با کلیک بر این آیکون مجوز ارائه صدا و تصویر را به طور همزان به کاربر می دهد یا  از او می گیرد

۱۶- اخراج کاربر از جلسه

مدیر جلسه می تواند با کلیک بر این آیکون کاربر را از جلسه اخراج کند

۱۷- اخراج و مسدود کردن کاربر

تفاوت این آیکون با ایکون شماره ۱۶ این است که اگر با آیکون شماره ۱۶ کاربر توسط مدیر از جلسه اخراج شود، دوباره می‌تواند وارد جلسه شود ولی اگر مسدود شود نمی‌تواند وارد جلسه شود مگر اینکه مدیر وی را از حالت مسدودی در آورد. (ر.ک: شماره ۲۷)

۱۸-کاربر سوال یا تقاضای ارائه دارد

وقتی یک کاربر عادی سوال یا تقاضای ارائه داشته باشد، دست خود را بالا می برد و مدیر این آیکون را می بیند

۱۹- نام افراد حاضر در جلسه

نام و نام خانوادگی تمام افراد حاضر در جلسه در اینجا نشان داده می شود

۲۰- مدیر رویداد

حرف M نشان گر مدیر بودن کاربر است

۲۱- به‌روزرسانی لیست کاربران

چون ممکن است در طول جلسه برخی کاربران از جلسه خارج یا وارد جلسه شوند با کلیک بر این آیکون ، لیست کاربران به‌روز رسانی می‌شود

۲۲- پایین آوردن دست‌ها

مدیر جلسه با کلیک بر این جلسه دست تمام کاربران را پایین می آورد

۲۳- تعداد افراد حاضر در رویداد

این عدد تعداد افراد آنلاین و حاضر در جلسه را نشان می دهد

۲۴-تمام صفحه شدن تصویر فرد

این آیکون تصویر فرد مد نظر را Full Screen می‌کند

۲۵-بزرگ و کوچک کردن تصویر فرد

وقتی تصویر چند نفر در مانیتور نمایش داده می‌شود با استفاده از این کلیک می‌توان تصویر برخی را کوچک و برخی را بزرگ کرد.

۲۶- قطع و وصل صدای سخنران

وقتی مایل نیستیم صدای فردی را بشنویم، بر این آیکون کلیک می کنیم.

تفاوت این آیکون با آیکون شماره ۴ در این است که در آیکون شماره ۴ صدای خودمان برای دیگران قطع و وصل می شود ولی این آیکون برای قطع و وصل صدای دیگران در صفحه خودمان طراحی شده است

۲۷-نمایش لیست کاربران مسدود شده

افهرست کاربران مسدود شده در این لیست نشان داده شده و مدیر می‌تواند با کلیک بر این گزینه کاربران را به صورت تکی یا جمعی از مسدودی در آورد. فردی که از مسدودی درآمده دوباره می‌تواند وارد جلسه شود.

۲۸-تنظیمات

 • نمایش / عدم نمایش چت عمومی
 • نمایش / عدم نمایش چت خصوصی
 • نمایش / عدم نمایش لیست کاربران
 • نمایش / عدم نمایش انتقال فایل
 • نمایش / عدم نمایش صفحه حساس به صدا
 • نمایش / عدم نمایش مجوز ارائه
 • قفل کردن جلسه (بعد از قفل کردن جلسه دیگر کسی نمی‌تواند وارد کلاس شود)
قابلیتهای مدیر رویداد در پنل وبینار روبرو

همین امروز اولین ویدئو کنفرانس یا وبینار خود را با روبرو برگزار کنید.