راهنمای استفاده

در این صفحه میتوانید به صفحات راهنمای استفاده از سرویس روبرو  به روش متنی و عکس نوشته دسترسی داشته باشید. 

برای ورود به هر کدام از صفحات راهنما بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید

راهنمای ثبت نام در روبرو
راهنمای ثبت نام در روبرو
راهنمای حل مشکل رمز عبور
راهنمای دریافت رمز عبور جدید
خطاهای کاربری
خطاهای کاربری روبرو
راهنمای مدیریت رویداد
مدیریت پنل وبینار و آموزش مجازی
روشهای ورود کاربران به جلسه
روشهای ورود کاربران به جلسه
به اشتراک گذاری صفحه نمایش
به اشتراک گذاری صفحه نمایش
صفحه مدیر جلسه ( معلم )
صفحه ارائه دهنده در پنل آموزش مجازی روبرو
صفحه کاربر ارائه دهنده
صفحه کاربر عادی یا دانش آموز
صفحه کاربر عادی ( دانش آموز )
اعطای مجوز صدا یا تصویر به کاربر توسط مدیر
اعطای مجوز صدا یا تصویر به کاربر توسط مدیر
تعریف روشهای ورود کاربر در پنل مدیریت رویداد
پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن قبل از ورود کاربر به جلسه
پیامهای مرتبط با دوربین و میکروفن قبل از ورود کاربر به جلسه